Elektrorevize

Výchozí i periodické revize rodinných domů, bytů a komerčních prostor, revize elektrospotřebičů, vedení revizních karet.

Dle ČSN 332000-6 je třeba všechny prostory charakteru rodinných domů, bytů a komerčních prostor, podrobit výchozí revizi a po té následným periodickým revizím, a to dle prostředí, vnějších vlivů, využití objektu a jeho konstrukce. Například rodinný dům by měl projít periodickou revizí jednou za 5 let, kancelářské prostory, školy, hotely a restaurace jednou za 3 roky, obchodní domy, kina, divadla aj. jednou za 2 roky.

Naše firma Vám nabízí výchozí revize, periodické revize, informování o nutnosti další revize a odstraňování závad.

  • výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení NN
  • periodické revize el. instalace - dle ČSN 33200-6-61
  • revize hromosvodů
Naše firma dále nabízí periodické revize, vedení revizních karet, informování o nutnosti dalších revizí a následné odstranění závad ručního elektrického nářadí, výpočetní a kancelářské techniky a ostatních elektrospotřebičů. Dle Zák.č.65/1965 Sb. je každá právnická a fyzická osoba povinna zajistit periodické revize na výpočetní a kancelářskou techniku, veškeré elektro spotřebiče a ruční nářadí a to dle četnosti používání a třídy ochrany dle ČSN 331600 ČSN 331610. Četnost těchto prohlídek je stanovena od 3 do 36 měsíců. Zákon č.396/1992 Sb. stanovuje případnou výši postihu.

Dovolujeme si upozornit, že v případě úrazu nebo vzniku pojistné události, jsou revize vyžadovány kontrolními orgány, policií a pojišťovnou.